3678 H INŠTALATÉR

Charakteristika študijného odboru:

V odbore inštalatér sa žiak naučí vykonávať montáž, demontáž, údržbu a opravy vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.

Ovládať techniky spájania materiálov zváraním, letovaním, lepením a inými modernými technológiami. Inštalovať zariadenia a vykonávať aj predpísané skúšky zaradení v domácnostiach, firmách, podnikoch a pod. Žiak sa naučí zvárať a má možnosť získať zároveň aj zváračský preukaz absolvovaním zváračského kurzu.

Odborník v tejto oblasti je odborne kvalifikovaným pracovníkom v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb v súkromnom a štátnom sektore.