Výberové konanie

V priebehu novembra sa uskutoční výberové konanie pre odbornú stáž do Poľska – mesto Krakow. Odborná stáž sa bude konať v mesiaci február/marec 2024 na 14 dní. Zúčastnia sa jej žiaci odborov mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení, technik energetických zariadení budov a mechanik počítačových sietí. 

Prihláška na stiahnutie