Výberové konanie

V školskom roku 2023/2024, sa uskutoční program Erasmus+ v krajinách Portugalsko a Poľsko. Odbornej stáže sa zúčastnia žiaci študijných odborov Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení, Technik energetických zariadení budov a Mechanik počítačových sietí, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.  

Výberové konanie sa bude konať v septembri, najneskôr začiatkom októbra 2023.  

Predbežný termín konania stáže pre Portugalsko je stanovený na november 2023, Poľsko na február 2024.  

Prihláška na stiahnutie