INŠTALATÉR

Charakteristika učebného odboru:

Potrebujete novú kúpeľňu? Pokazilo sa vám doma WC, umývadlo či batéria? Potrebujete zapojiť umývačku, práčku, klimatizáciu alebo vám doma tečie radiátor? Tak toto všetko a ešte viac hravo zvládneš, pokiaľ budeš u nás študovať tento odbor.

Vodoinštalatérske, kúrenárske, chladiarenské práce budeš mať v malíčku, navyše môžeš získať aj zváračský kurz. Po úspešnom zvládnutí štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Uplatniť sa môžeš v súkromnom i štátnom sektore, kde budeš môcť inštalovať napr. solárne kolektory, tepelné čerpadlá či iné moderné, úsporné technické zariadenia domu.

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín  za celé štúdium
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie Spolu
15 42 57
Teoretické predmety 15   15
odborný výcvik 42 42
Disponibilné hodiny e) 13
SPOLU 70

Rozdelenie pre ŠkVP:

Týždenne 70 h teória 15 prax 42 (bez využitia disponibilných hodín)
pomer 50:50 5h/konz. deň cca 20 (50% prezenčne a 50% dištančne)

Učebný plán:

Odborné predmety I. ročník II. ročník
  I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok
Ekonomika 4 4
Úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 5 4 3 3
Materiály 5 4
Technológia 9 9 9 9
Stavebné konštrukcie 6 4 4
Vykurovanie 4 4 3
Teória 25 /
5 konz. dní /
polrok
25 /
5 konz. dní /
polrok
25 /
5 konz. dní /
polrok
20 /
5 konz. dní /
polrok
Odborný výcvik 2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne