Školenie firmy ARDEX

Dnes 21.11.2018 sa na našej škole konalo školenie firmy ARDEX pod vedením p. Hudeca, ktorého sa zúčastnili naši žiaci a členovia Cechu maliarov Slovenska spolu s p. Bolíkom.

Školenie bolo zamerané na predvádzanie novodobých materiálov, techník a postupov, ale aj na sadrové stierky, betónové omietky a stierky. V rámci školenia firma predstavila aj úplnú NOVINKU na trhu a to interiérovú snehobielu farbu Albapura od Chemolaku a jej nanášanie maliarstkou štetkou, valcom a striekaním.

Firme ARDEX týmto ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

Comments are closed.