Pozvánka na ZRPŠ

Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na 1. ZRPŠ v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 2.10.2019 (streda) o 17:00 hod. na SOŠ technológií a remesiel. Stretnutie bude pre 1.ročníky prebiehať v aule na 1. poschodí, učitelia vás budú pri vstupe do budovy školy usmerňovať. Následne sa s nimi presuniete do tried na triedne ZRPŠ. Vyššie ročníky sa po skončení triednych ZRPŠ spolu s učiteľmi môžu zúčastniť neformálneho stretnutia vo voľnočasovom centre na 1. poschodí. Tešíme sa na vašu účasť!

Comments are closed.