Interaktívne dielne na SOŠ technológií

Interaktívne dielne na SOŠ technológií

Minulý týždeň si žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy Na bielenisku z Pezinka mali možnosť vyskúšať zahrať sa na našich stredoškolákov a reálne sa zapojiť do procesu praktického vyučovania v našich dielňach.

Ako vznikol nápad zorganizovať interaktívne dielne?

Bol to najmä podnet od výchovných poradcov ZŠ, ktorí nám na stretnutí výchovných poradcov ZŠ a našich spolupracujúcich firiem povedali, že na ZŠ chýba technické vyučovanie. Bez toho sa im len veľmi ťažko vyselektuje, ktorí žiaci inklinujú k technike, stavebníctvu, IT sfére a pod. Z toho dôvodu sme zorganizovali interaktívne dielne a výsledok dopadol nad naše očakávania. S 2 triednymi učiteľkami prišlo celkom 44 žiakov.

Program interaktívnych dielní

V úvode sme žiakom predstavili naše vedenie, školu a formou prezentácie predstavili aké odbory naša škola ponúka, organizáciu teoretického a praktického vyučovania, prax vo firmách, odmeny za prax a iné benefity, ktoré ponúkame popri štúdiu. Následne prebehol krátky kurz BOZP po ktorom sme si žiakov rozdelili do viacerých skupiniek. V priestoroch školy a dielní sme si vytvorili stanovištia, kde prebiehali praktické ukážky rôznych aktivít pod taktovkou našich pedagógov a majstrov odborného výcviku spolu s výkladom o danom odbore a aktívnym zapájaním žiakov.

Aktivity podľa odborov

Žiaci ZŠ si tak mohli vyskúšať zaujímavé a zábavnou formou pripravené aktivity podľa jednotlivých odborov. Skupinky medzi sebou rotovali a tak si všetci žiaci prešli všetkými odbormi a stanovištiami. V škole ich čakali prezentácie 4 – študijných odborov odborov, a to : mechanik PC sietí s aktivitou s názvom „robotika nás baví“ a v odbore škola podnikania aktivita z ekonomického prostredia s názvom „zaujíma vás svet financií? Študujte u nás!“  V dielňach sme si pripravili aktivity zamerané na 3 – ročné učebné odbory : inštalatér, technik energetických zariadení budov, murár, maliar, stolár a strojný mechanik. Žiaci tak mali možnosť vyskúšať si naprogramovať dobota alebo spustiť lego robotov, nasimulovať stroskotanie na opustenom ostrove a spôsob prežitia. To však nie všetko! Naučili sme ich maľovať a tapetovať, skladať plastové tvarovky a zvárať plastové rúrky, spájkovať medené potrubie, skladať a lepiť obkladačky, vyrobiť drevené držiaky na servítky, či vtáčiu búdku alebo varešky. U strojných mechanikov si dokonca zapískali na vlastnoručne vyrobených píšťalkách z plechu a naučili sme ich aj zoskrutkovať oceľovú kocku.

Záver

Po náučnom, ale aj zábavnom dopoludní sme si so žiakmi ZŠ zhodnotili celý priebeh interaktívnych dielní, porozprávali sa čo žiakov zaujalo najviac, či našli spomedzi našich odborov svoj budúci smer, ktorým by sa chceli uberať

a následne poďakovali za účasť a rozlúčili. Sme veľmi radi, že ZŠ prijala naše pozvanie zúčastniť sa. Je to aj pre našu školu novinka pracovať v dielňach so žiakmi ZŠ, každopádne to aj my hodnotíme veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšie interaktívne dielne v januári 2019.

Comments are closed.