Nadácia

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou na poukázanie 2% z dane z príjmov v prospech Združenia pri SOŠ Ivanská Bratislava.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Združenie pri SOŠ Ivanská Bratislava, ktoré spolupracuje s SOŠ a Radou rodičovského združenia.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste aj tak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite teda možnosť rozhodnúť práve o Vašich 2%.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité :

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • nákup nových moderných učebných pomôcok, športových potrieb, modernizáciu dielní
 • odborné exkurzie žiakov
 • aktivity zdravého životného štýlu žiakov
 • propagáciu činnosti SOŠ

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás jednoduchý návod ako na to:

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
  dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
  prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
  odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky
  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre
  ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu
  chcete poukázať.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v
  tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však
  poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na
  daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou
  k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní
  minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%
  (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
  prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
  odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky
  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré
  ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
  (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania
  uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v
  tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však
  poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie
  daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho
  bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronickesluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
  ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň
  z príjmov
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj
  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90
  dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného
  prijímateľa.

Dokumenty na stiahnutie