OTP režim režim zamestnancov na pracovisku od 29.11.2021

Vstup zamestnancov do budov SOŠ technológií a remesiel v OTP režime počas trvania pandémie COVID-19

Na základe aktuálnej platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021 sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov do budov SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

 

v OTP režime s účinnosťou od 29.11.2021.

 

Podmienky režimu OTP :

Očkovaní (O) :

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia.

Testovaní s negatívnym výsledkom (T) :

  • test môže byť napr. RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny,

  • negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P) :

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenie o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukázať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Comments are closed.