Welcome day 13.11.2018

Dňa 13. novembra 2018 sa na našej škole konal Welcome DAY určený pre záujemcov o štúdium. Tento rok sme ho trošku organizačne pozmenili. 3 – ročné učebné odbory spolu s ukážkami prác žiakov a majstrov OV sa prezentovali na prízemí v budove školy. Spolu s nimi tam bola aj firma PPG Deco Slovakia, s.r.o. za Cech maliarov Sl

ovenska, ktorá je samostatnou obchodnou jednotkou spoločnosti PPG Industries so sídlom v Pittsburgu v USA. Táto spoločnosť je zameraná na oblasť náterových hmôt a distribúciu vlastných značiek ako PRIMALEX BALAKRYL, BRONDEX a pod. Návštevníkom predstavili svoju firmu, najnovšie maliarske techniky, materiály, postupy a ponúkli odborný výklad aj k novým technológiám v danom odbore.

Na 1. poschodí sa ďalej prezentovali 4 – ročné študijné odbory rovnako tiež s ukážkami prác našich žiakov a učiteľov. Návštevníkom tak poskytli všetky potrebné informácie o prepojení teórie s praxou. Okrem toho sa tu prezentovali aj naše partnerské firmy s ktorými naša škola intenzívne spolupracuje. Boli to firmy ENGIE Services, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s., TITTL Thermo King, s.r.o. a  Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Veľmi by sme sa touto cestou chceli firmám poďakovať, že prijali naše pozvanie a rozhodli sa na našom Welcome DAY prezentovať ako náš partner a podporili tak odborné vzdelávanie na našej škole a zároveň poskytli plnohodnotné a odborné informácie žiakom ZŠ a ich rodičom.

Comments are closed.