Výmenná stáž so Strednou školou stavebných remesiel Brno – Bosonohy

Minulý týždeň sme mali na škole vzácnu návštevu. Zo Strednej školy stavebných remesiel Brno – Bosonohy k nám v rámci výmennej stáže zavítalo 6 žiakov 1. ročníka odboru inštalatér spolu s 2 učiteľkami. Týždeň predtým sme na tejto škole mali našich 4 žiakov rovnakého odboru inštalatér spolu s majstrom OV. Pre žiakov našej partnerskej školy sme si pripravili bohatý program. Žiakov sme najskôr uvítali u riaditeľa školy a previedli ich po budove školy a dielní, aby sa zoznámili s prostredím. Ďalší deň sa zapojili do bežného vyučovacieho procesu, aby zistili akým spôsobom prebieha u nás prepojenie teoretického a praktického vyučovania, aké má naša škola vybavenie a pod. Okrem výučby sme im pripravili aj pestrý voľnočasový program.

Poukazovali sme im krásy starého mesta Bratislavy, vianočné trhy, ale v rámci exkurzie sa pozreli aj na vodné dielo Gabčíkovo či do Swat laser Arény. V záverečný deň sme zorganizovali spoločné stretnutie žiakov SOŠTaR so žiakmi z Brna, kde zhodnotili celý týždeň, ako sa im páčilo na našej škole, porovnali výhody a nevýhody ich školy s našou a prebrali svoje plány cez vianočné sviatky. Celé stretnutie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére a nálade a veríme, že žiakom sa tu veľmi páčilo a budú sa k nám radi vracať aj nasledujúce roky.

Comments are closed.