Vydávame potvrdenia o návšteve školy

V priebehu posledného augustového týždňa v termíne od 24.8. do 28.8.2020 budeme vydávať žiakom našej školy potvrdenia o návšteve školy v čase od 8:00 do 12:00 hod. Okrem potvrdenia o návšteve školy vám budeme môcť potvrdiť aj potvrdenia na MHD či vlak. Potvrdenia na rodinné prídavky budeme žiakom potvrdzovať až po nástupe do školy.

Potvrdenia o návšteve školy bude vydávať p. PaedDr. Birošíková na prízemí cez vedľajší (nie hlavný vchod) vchod pri vstupe do telocvične.

Keďže podľa nariadenia MŠVVaŠ SR nesmieme z hygienických dôvodov vpúšťať cudzích ľudí do budovy školy, poprosíme všetkých, ktorí si pre potvrdenie prídu, čítajte oznam na dverách a po príchode zatelefonujte na č. 02/48 204 234. P. PaedDr. Birošíková vám následne príde potvrdenie vydať ku dverám.

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si pre potvrdenie prídu, aby mali nasadené ochranné rúško kvôli bezpečnosti našich zamestnancov.

Ďakujeme

Comments are closed.