Staviame budúcnosť EMI 2019

Srdečne Vás pozývame na jedinečnú medzinárodnú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov ELEKTROMECHANIK – MURÁR – INŠTALATÉR s názvom „Staviame budúcnosť EMI 2019“, ktorú  na 40. ročníku veľtrhu CONECO 2019 vo výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava organizuje po 1. krát Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných kombinovaných družstiev žiakov z Česka a Slovenska :

SOŠ polytechnická, Jílová, Brno, SOŠ a SOU, Neratovice, SOŠ technická, Lučenec, SOŠ stavebná, Nové Zámky, SOŠ technická, Prešov a SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Súťaž bude prebiehať počas 2 dní v termínoch :

  • 27.3.2019 – od 9:00 do 17:00 
  • 28.3.2019 – slávnostné vyhodnotenie

 Slávnostné otvorenie súťaže prebehne 27.3.2019 o 9:30 hod. vo výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava a vyhodnotenie je naplánované na nasledujúci deň 28.3.2019 o 13:30 hod.

 Čo nás priviedlo k tomu zorganizovať takúto ojedinelú súťaž?

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania. Naša škola sa preto snaží aj touto cestou propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl.

Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli reflektovať na aktuálnu situáciu v oblasti odborného vzdelávania stavebných odborov a zorganizovať 6. ročník medzinárodnej súťaže „EMI 2019“ tentokrát mimo pôdy našej školy, práve na veľtrhu CONECO 2019 v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Incheba, a.s. Bratislava. Myšlienka demonštrovať kooperáciu, teda prepojenie jednotlivých učebných odborov elektromechanik, murár a inštalatér je v dnešnej dobe nesmierne dôležité. Tieto profesie v praxi veľmi úzko spolupracujú, ich súčinnosť je veľmi potrebná, aby výsledok práce bol nielen funkčný, ale aj estetický a v konečnom dôsledku viedol tak k spokojnosti zákazníka.

Odbornými garantmi tejto súťaže budú : Alca plast, s.r.o. Břeclav, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS a Sanitas spol. s r.o., Myjava.

 Táto súťaž pozostáva ako i po minulé roky z 2 častí, teoretickej a praktickej.

Teoretické vedomosti preukážu žiaci formou testu a praktické zručnosti odprezentujú montážno-stavebnými prácami v kúpeľni, obývacej izbe a technickej miestnosti. Ďalej predvedú konštrukciu sadrokartonových priečok a zníženého stropu (Rigips), montáž elektroinštalácie (domový rozvádzač, LED bodové osvetlenie , inteligentné vypínače, zásuvky, zapojenie fotovoltického panela s príslušenstvom, el. ovládaná žalúzia), montáž WC sádromodulu (Alcaplast), vývody k zariaďovacím predmetom (umývadlo, sprchovací kút) pomocou PPR (Sanitas), montáž odpadového potrubia a montáž rebríkového radiátora.

O priebehu súťaže a následnom vyhodnotení Vás budeme priebežne informovať na našej web stránke školy a facebooku.

Článok o súťaži : https://www.asb.sk/aktualne/udalosti/forum-slovenskeho-stavebnictva-staviame-buducnost-emi-2019-eu-bim-workshop

Kompletný program výstavy CONECO 2019 nájdete tu : http://www.incheba.sk/buxus/docs//2019/coneco/Odborny_program_CONECO_2019_marec.pdf

 

Comments are closed.