SKGBC ocenila mladých ambasádorov

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) usporiadala v utorok 28. mája 2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave podujatie Green Business Club, na ktorom za prítomnosti prodekana Fakulty architektúry Ing. Michala Brašeňa, ArtD., a ďalších vzácnych hostí z akademického prostredia aj podnikateľskej sféry, slávnostné vyhodnotenie súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 na tému Zelená obnova školy. Cieľom programu Ambasádori udržateľnosti, ktorý je zameraný na odbornú prípravu študentov, je priblížiť žiakom stredných škôl tému udržateľnosti vo výstavbe, predstaviť im potenciálnych zamestnávateľov a aspekty tímovej spolupráce v reálnom pracovnom prostredí.

Pilotný projekt prebehol na 4 bratislavských stredných školách od septembra 2018 do mája 2019 so zapojením 6 členských spoločností SKGBC: – Partnerské stredné školy: Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Zochova 9, Bratislava), Gymnázium Ladislava Novomeského (Tomášikova 2, Bratislava), Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Drieňova 35, Bratislava), Stredná odborná škola technológií a remesiel (Ivanská cesta 21, Bratislava).

Partnerské členské firmy SKGBC: Engie, Knauf Insulation, KOOR, Lightech, Solved – The Cleantech Company, VELUX.

V rámci súťaže na tému Zelená obnova školy boli vytvorené 4 tímy, každý z nich zložený z 8 študentov (2 študenti z každej zúčastnenej strednej školy). Súčasťou študentských tímov boli aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. Tvorba riešení prebiehala na virtuálnej platforme SOLVED.

Za našu školu sa zúčastnili žiaci 2.MPT triedy odboru TEZB: Ivan Maťaščík, Denis Oros, Lukáš Ďuriška, Patrik Puskas, Lukáš Tušš, Matej Tušš, Kristián Krajčík, Martin Motaj pod vedením učiteľa Ing. Dagmar Mikuškovej.

1.miesto obsadil tím MMP, ktorého členmi boli Ivan Maťaščík a Denis Oros. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme zúčastneným za spoluprácu a projekt s výbornou tematikou, ktorý spojil v jedno viaceré školy.

Jednotlivé projekty a ich riešenia si môžete pozrieť tu.

Comments are closed.