Pokračujeme v poznávaní ďalších múzeí!

19. februára naši žiaci z tried 2.MPT, 1.Ech/SM a 3.E/TAP navštívili Slovenské plynárenské múzeum. Oboznámili sme sa s plynárenstvom od jeho počiatkov až po súčasnosť z bohatého odborného výkladu sprievodcu. Na vlastné oči sme videli, ako fungovala lampa na svietiplyn, žehlička aj chladnička na plyn, automobil na plynový pohon a ďalšie zaujímavosti.

Prvá plynáreň na území dnešného Slovenska na výrobu svietiplynu bola založená v roku 1856 v Bratislave, na dnešnom Kollárovom námestí, ktorá zabezpečovala osvetlenie mesta. O osemdesiat rokov neskôr bola vybudovaná nová plynáreň na Mlynských nivách. A práve v časti komplexu zachovaných budov tejto plynárne z roku 1936 sa vybudovalo Slovenské plynárenské múzeum. 

Múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórieKancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku 20. storočia. Expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu. Múzeum zhromažďuje aj dokumentačný materiál vo fotografiách, v dobových dokumentoch, odbornej literatúre, plynárenských časopisoch a videozáznamoch. 

Pavilón súčasnosti stále rozširuje zbierku exponátov, ktoré dokumentujú plynárenské zariadenia na ťažbu, prepravu, úpravu a využitie zemného plynu. Vzhľadom sa svoje rozmery  a obmedzený priestor expozície Pavilónu súčasnosti sú zdokumentované v modeloch a maketách. Koncom roka 2010 pribudla do múzea Vonkajšia expozícia so zbierkou 18 historicky vzácnych plynárenských zariadení s reálnymi rozmermi. Začiatkom roku 2013 bola dokončená rekonštrukcia celého komplexu uličného osvetlenia, ktoré reprezentujú dve vzácne repliky plynových uličných lámp z konca 19. storočia.

Spoznali sme dôležitosť zemného plynu pre naše hospodárstvo, ale aj pre náš každodenný život.

Comments are closed.