Olympijský deň na SOŠTaR

4. jún 2019 patril Olympijskému dňu na SOŠ technológií a remesiel. Celá škola doslova ožila športovými disciplínami, hudbou a skvelou náladou. Keďže nám oproti minulému roku počasie skutočne prialo, celá akcia prebehla úspešne. Pre žiakov sme mali v areáli školy, na vonkajších cvičiskách a v telocvični pripravené športové súťažné disciplíny ako futbal, skok do výšky, stolný tenis, bedminton, agility, pretláčanie rukou, veslovanie na trenažéri, streľba zo vzduchovky, zhyby na hrazde, florbal, skok cez švihadlo či žonglovanie s futbalovou loptou.

Okrem športu sme si u žiakov preverili aj to, aké majú vedomosti o Olympijskom hnutí v podobe testu. V rámci tohto dňa na našej škole tradične venujeme nemalú pozornosť aj enviro- aktivitám. Žiaci pod dozorom učiteľky presádzali kvety a rastliny, prekyprovali pôdu, sadili nové rastliny v budove školy aj v školskom areáli, pretože príroda nám nie je ľahostajná. Na záver tohto dňa sme vyhodnotili jednotlivé športové súťažné disciplíny, kde sme žiakom odovzdali medaily a drobné darčeky. Nesmieme však zabúdať čo je hlavným zámerom a poslaním tohto dňa, a teda tri nosné piliere ako pohyb, vzdelávanie a poznávanie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Olympijského dňa.

Comments are closed.