Olympijský deň na SOŠTaR 2019

Termín konania:                        04. 06. 2019, UTOROK
Čas konania:                               od 8.45 hod.
Miesto konania:                                                            areál školy – ihriská, telocvičňa, priestor pred vrátnicou školy    
Účastníci: všetci žiaci školy
Prihlášky do súťaží:                  Triedny učiteľ podľa záujmu zaradí žiakov triedy do jednotlivých disciplín

                                               

Disciplíny:

 1. FUTBAL – hrajú 4+1 brankár
  triedy sa môžu aj zlučovať
  môžu hrať aj dievčatá
 1. SKOK DO VÝŠKY – súťaž jednotlivcov – CH a D
  štýl nie je rozhodujúci
  základná výška 1m, zvyšovanie po 5cm
 1. STOLNÝ TENIS – hrajú jednotlivci – CH a D
 2. BEDMINTON – hrajú jednotlivci – CH a D
 3. AGILITY – prekážková dráha pre všetkých
 4. PRETLÁČANIE RUKOU – pravá ruka – CH aj D
 5. VESLOVANIE na trenažéri – jednotlivci CH a D – dĺžka za 1 min.
 6. STREĽBA ZO VZDUCHOVKY – maximálne 3 žiaci z triedy
 7. ZHYBY na hrazde – hlavne pre CH, počet zhybov
 8. STREĽBA na bránku (florbal) – CH aj D
  10 pokusov z polovice ihriska bez brankára
 1. SKOK cez švihadlo – CH a D
  jednotlivci na počet do prvého pochybenia
 1. ŽONGLOVAMIE s futbalovou loptou – CH aj D
  meria sa čas do prvého pochybenia, všetky časti tela okrem rúk
 1.  VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ o Olympijskom hnutí – vypracovanie testu na základe videa prezentovaného pred testom a aktuálne otázky k OH
 1. ENVIRO-aktivity – starostlivosť o zeleň v priestoroch školy a jej okolí, sadenie nových rastlín,….
Comments are closed.