Návrat do škôl s účinnosťou od 19.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 26.4.2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u

 1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách
 2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení

V zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ je podmienkou vstupu žiaka do školy negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu zákonného zástupcu žiaka (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, ktorý nie je starší viac ako 7 dní.

V zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ je podmienkou vstupu žiaka do školy negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu zákonného zástupcu žiaka (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, ktorý nie je starší viac ako 7 dní.

Žiak pri nástupe do školy je povinný priniesť si so sebou vyplnené a podpísané dokumenty:

 1. žiak a zákonný zástupca
  a.) Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  b.) Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
 2. plnoletý žiak
  a.) Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  b.) Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
 3.  zákonný zástupca
  a.) Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  b.) Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Plné znenie na stiahnutie

Covid Automat pre školy a školské zariadenia

Ďakujeme

Comments are closed.