Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa v piatok 5.apríla 2019 uskutočnilo finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019. Ako aj po minulé roky, tak aj v tomto roku súťaž obohacovali rôzne prednášky, workshopy, diskusie a prezentácie na tému bezpečnosti internetu. Naši tretiaci študijného odboru mechanik počítačových sietí sa zúčastnili na interaktívnej diskusii o Kybernetickej bezpečnosti. Dozvedeli sa, že všetky informácie, ktoré zverejnia na webe môžu priniesť nielen krádeže, ale aj finančné straty. V diskusii sa riešila tiež problematika dezinformácií na internete. Bola to opäť vydarená akcia, kde mohli naši žiaci nadviazať kontakty so študentami fakulty o možnostiach štúdia na univerzite, alebo diskutovať na rôzne témy so zástupcami združenia digiQ.

Comments are closed.