Brány stredných škôl sa 11.1.2021 NEOTVORIA

✅ od 11.1. budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby
✅ od 18.1. sa budú môcť otvoriť končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy na príslušnej vyhláške ÚVZ SR
✅ po ukončení lockdownu 25.1. budú otvorené aj stredné školy taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021
 
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
 
O priebežnom stave otvorenia školy a testovania žiakov budeme informovať prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí.
 
Všetky ďalšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
Comments are closed.