1. Seminár z robotiky pre mechanikov PC sietí

V stredu 5.júna 2019 sa na našej škole uskutočnil seminár z robotiky pre žiakov prvého ročníka odboru mechanik počítačových sietí. Cieľom tohto seminára bolo prehĺbiť u žiakov vedomosti z oblasti výpočtovej techniky a vytvárať si kladný vzťah k programovaniu.

Úvodnú hodinu si žiaci vypočuli prednášku od Mgr. Leloviča, s ktorým sa počas ďalších hodín smelo pustili do skladania LEGO stavebníc a ich programovaniu. Žiaci podľa zadania poskladali modely stavebnice LEGO NXT Mindstorms s rôznymi snímačmi a pomocou programovania sa učili využívať ich funkcie. Poslednou časťou tohto blokového vyučovania bolo programovanie robotického ramena DOBOT Magician.

Žiaci sa zoznámili s vymeniteľnými hlavami ako sú prísavkový držiak, fixka, laser, 3D tlačová hlava a zverák. Po zložení robotického ramena si mali možnosť žiaci vytvoriť vlastné programy a otestovať si výsledky svojej práce priamo na Dobotovi. Našim prvákom sa takýto netradičný druh vyučovania veľmi páčil, zažili veľa zábavy a už teraz sa tešia na podobné vyučovacie hodiny, ktoré im v budúcnosti pripravíme.

Comments are closed.